غربت عالمان

 

عالمان به سبب زیادی جاهلان غریبند.

امام جواد(علیه السلام)

ماجرای عجيب زعفر جنی و کربلا

در هنگامی که واقعه جان سوز کربلا در حال وقوع بود ٬ زعفر جنی که رئیس شیعیان جن بود در بئر العلم ٬ برای خود مجلس عروسی مهیا کرده بود و بزرگان طایفه جن را دعوت نموده و خودش بر تخت شادی و عیش نشسته بود . در همین هنگام متوجه شد از زیر تختش صدای گریه و زاری می آید.
زعفر گفت : چه کسی است که در این موقع شادی ٬ گریه می کند ؟

عهد دانایان

خداوند، از نادانان برای یاد گرفتن عهد و پیمان نگرفت تا آنگاه که از دانایان عهد و پیمان گرفت که یاد دهند. (بر جاهل، یاد گرفتن و بر عالم، یاد دادن را مقرر فرمود)

امیرالموءمنین علی (ع)