بهترین ثروت

امام علی (علیه السلام )

ارزنده ترین توانگری ها و ثروت ها، عقل است.

بزرگترین نیازمندی

امام علی ( علیه السلام )

بزرگترین بینوایی ها و نیازمندی ها حمق و نادانی است.

کمال عزت

امام سجاد (علیه السلام)

فرمان بردن از فرمانروایان، کمال عزت است.