مناجات با دوست


‎انسان گاه گاهی خود را فراموش می‌کند، فراموش می‌کند که بدن دارد، بدنی ضعیف و ناتوان که، در مقابل عالم و زمان کوچک و ناچیز و آسیب پذیر است، فراموش می‌کند که همیشگی نیست، و چند صباحی بیشتر نمی‌پاید،

سردار دلدادگی

photo 2018 01 15 22 55 56

به خاطر عشق است كه فداكاری می كنم. به خاطر عشق است كه به دنیا با بی اعتنائی می نگرم و ابعاد دیگری را می یابم. به خاطر عشق است كه دنیا را زیبا می بینم و زیبائی را می پرستم. به خاطر عشق است كه خدا را حس می كنم، او را می پرستم و حیات و هستی خود را تقدیمش می كنم

منِ تو

photo 2017 12 23 19 40 40

من جز برای تو نمی‏ خواهم خودم را

ای از همه من های من بهتر، منِ تو

قیصر امین پور

مهتا پارسا فر