نگاهی بر کتاب جاذبه و دافعه علی (ع)

photo 2018 04 06 15 16 44


 نویسنده این کتاب شهید مرتضی مطهری است. این کتاب مشتمل بر چهار جلسه سخنرانی شهید آیت الله مطهری در سال ۱۳۴۶ شمسی در حسینه ارشاد می باشد.

علی "علیه السلام"علاوه بر مشغول داشتن خاطرها و سرگرم کردن اندیشه؛ به دلها و روحها نور و حرارت و عشق و نشاط و ایمان و استحکام می بخشد ؛
:در این کتاب می خوانیم
تنها کسی موفق می شود دوستی طبقات مختلف و صاحبان ایده های مختلف جلب کند که متظاهر و دروغگو باشد و با هرکس مطابق میلش بگوید و بنمایاند.اما اگر انسان یکرو باشد و مسلکی؛قهراً عده ای با او دوست می شوند و یک عده نیز دشمن؛عده ای که با او در یک راهند به سوی او کشیده می شوند و گروهی که در راهی مخالف آن راه می روند او را طرد می کنند و با او می ستیزند.

بشارت سرخ

  1.  IMAG0097 1
 
 

در این کتاب می‌خوانیم...
...و شهید، فوق این‌هاست! او به دلیل انقطاع تامّش از عالم دنیا، حتی به برزخ و جلوات منفصل خدا هم نظر نمی‌کند؛ بلکه به فرمایش امام راحل-قدّس سرّه-شهید، نظر می‌کند به وجه‌الله.  

انفجار نور

enfejar1

 

در این کتاب می‌خوانیم...

بلای بزرگ قرن ما که در جان همه‌ی انسان‌های مدرن اعم از شیعه و مسلمان و غیر مسلمان افتاده، روزمرگی و رفاه‌طلبی است. انسان‌هایی که هر چه عرضه می‌شود، می‌پذیرند؛ هر جا می‌روند، رنگ همان جا را می‌گیرند؛ و هر چه پیش می‌آید، همان برایشان ایده‌آل می‌شود. اما این بیماری در جسم افراد نیست و لذا نه به راحتی قابل شناخت است، نه دردش راحت احساس می‌شود؛ وگرنه سریعاً دنبال درمانش می‌رفتند