آینه قرآن


یادتان هست نوشتم که دعا می خواندم؟
داشتم کنج حرم جامعه را می خواندم؟
از کلامت چه بگویم که چه با جانم کرد
محکماتِ کلماتِ تو مسلمانم کرد

زخمی‌ام ، التیام می‌خواهم

زخمی‌ام ، التیام می‌خواهم
التیام از امام می‌خواهم

السلام علیك یا ساقی
من علیك ‌السلام می‌خواهم

تا بگردم كمی به دور سرت
طوف بیت‌الحرام می‌خواهم

در نجف سینه بی‌قرار از عشق
گفت لا یمكن ‌الفرار از عشق
"سید حمیدرضا برقعی"